Програми

  • Проект за финансиране

    No Comments

    На 09.02.2016 г. “Алтея Органикс” ООД подписа с Министерство на икономиката договор BG16RFOP002-2.001-1030-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по…

    Прочети повече
    Био Магазин Алтея Органикс