Проект за финансиране

Проект за финансиране
19.02.2016 starazagora

На 09.02.2016 г. “Алтея Органикс” ООД подписа с Министерство на икономиката договор BG16RFOP002-2.001-1030-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на производствения капацитет на “Алтея Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Проектът предвижда внедряване на модерна и високотехнологична автоматизирана линия за пълнене, затваряне и етикетиране на ароматни води и пълнене на кремове, както и модерно и прецизно лабораторно оборудване. Линията за пълнене ще позволи на дружеството да затвори напълно производствения цикъл при производството на ароматни води и кремове в рамките на компанията. Със закупуването на лабораторното оборудване ще може да се следят в реално време параметрите на етеричните масла и водѝ по време на дестилационния процес и ще има възможност да се произвеждат продукти с много високо качество, което ще позволи задоволяване на всички специфични нужди на клиентите. Оборудването ще създаде предпоставки и за разнообразяване продуктовия асортимент на фирмата.

 

Основните цели на проекта са подобряване на производствения процес и производствения капацитет на дружеството и намаляне себестойността на продукцията, подобряване на качеството на производство и повишаване удовлетвореността на клиентите.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: устойчиво развитие и повишаване конкурентоспособността на предприятието, създаване на реална възможност за засилване на позициите на международните пазари и увеличаване на пазарния дял на “Алтея Органикс” ООД в национален мащаб.

 

Общата стойност на проекта е 692 261,15 лв., от които предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер 484 582,80 лв и представлява 70 % от очакваните допустими разходи по проекта.

 

Продължителността на проекта е 15 месеца.  www.eufunds.bg

 Проект BG16RFOP002-2.001-0972-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Comments (0)

Отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*