Сертификати

В днешният пазар, ориентиран към био продуктите, термините “естествени” и “органични” се използват широко и в повечето случаи, неправилно. Повечето конвенционални продукти за лична хигиена, етикетирани като “естествени” или “органичени” се основават на съставки, съдържащи синтетични химикали, токсични пестициди и други изкуствени остатъци, които в крайна сметка си проправят път през телата ни. Тези продукти имат слаби лечебни и възстановителни свойства и може дори да бъдат вредни за здравето ни.

Какво е сертифицирано биологично земеделие?

Биологичното земеделие е начин на отглеждане, който се основава на общоприети органични принципи. То не позволява използването на токсични и устойчиви торове, хербициди, инсектициди, регулатори на растежа на растенията и генетично модифицирани организми (ГМО). Чрез използването на този екологичен селскостопански метод, има минимално отрицателно въздействие върху живота на почвата, изчерпването на невъзобновяемите ресурси и качеството на въздуха и водата.

Какво е USDA сертификат?

USDA ORGANIC (U.S. Department of Agriculture (USDA) – Mинистерство на земеделието на САЩ) сертифицира продуктите, които са „eco-friendly”, т.е. не увреждат околната среда, и отговарят на стандартите на USDA NOP (Националната програма за органичност на Mинистерство на земеделието на САЩ). Сертификатът е потвърден от IMO – Швейцария (за използване само на азот и фосфор от растителен произход).

Ето защо USDA създава строг стандарт, който очертава твърда линия между вероятно органични и биологично сертифицирани продукти. Всички сертифицирани биологични продукти носят Organic печата USDA.

Защо да изберем USDA сертифицирани биологични продукти?

Човешкото тяло възпрриема по-добре органични съставки и продукти, които са естествени. Доказано е, че органичните съставки имат необходимите хранителни стойности в сравнение с конвенционалните съставки. Все повече и повече научни изследвания показват, че ние трябва да избягваме всички синтетични химикали и съставки, произведени с интензивно използване на торове и пестициди, защото това, което ние използваме за нашата кожа в крайна сметка отива в телата ни.